Проектиране, изграждане, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи