Проектиране, изграждане на евакуационно осветление